Abonnementsbetingelser for Morsø Folkeblad

Generelle betingelser

Gældende for Morsø Folkeblad – som print avis inkl. e-avis og e-avis.

Gældende pr. 1. oktober 2015

 

Produktet:
Nedenstående abonnements­betingelser er gældende for dagbladet Morsø Folkeblad, som udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, cvr. 18096641 og udkommer 6 dage om ugen mandag til lørdag.                

Afsnittet ”Generelt” (pkt. 1) gælder for alle abonnementer, dvs. både for print avisen og e-avisen. Betingelser vedrørende printavisen findes i afsnittet ”Print avis” (pkt. 2) For abonnementer på e-avisen gælder afsnittet ”E-avis” (pkt. 3).

 

Pkt. 1 - Generelt:

1a: Abonnementer
Abonnement kan tegnes på print avisen inkl. e-avis eller kun e-avis. Læs mere om adgang og særlige vilkår for e-avis under afsnittet ”E-avis”. Du skal være mindst 18 år for at tegne et abonnement. Ved bestilling bekræfter du, at du er fyldt 18 år.

1b: Løbende abonnement
Alle abonnementer er fortløbende og fortsætter indtil aftalen opsiges skriftligt eller telefonisk. Se mere under ”Opsigelse” (pkt. 1c). Ved udløb af en abonnements­periode forlænges abonnementet auto­matisk med en ny abonnements­periode, svarende til den, som er indgået i aftalen. Tilbuds- og kampagne­abonnementer kan ikke forlænges. Efter udløb af en tilbuds- eller kampagneperiode forlænges abonnementet automatisk til fuld abonnementspris. Se gældende priser på mf.dk.

1c: Opsigelse
Abonnementet kan opsiges til udløb af den indeværende abonnementsperiode. Når der er forløbet 5 måneder fra det tidspunkt, hvor abonnementet er blevet tegnet (uanset, hvornår abonnementet er taget i brug), kan abonnementet opsiges med 1 måneds varsel. Opsigelse skal ske skriftligt eller telefonisk til Kundeservice og abonnementet skal være aktivt i opsigelsesperioden. Kontaktoplysninger findes under afsnittet ”Kontaktoplysninger og support” (pkt. 4). Fra det tidspunkt, hvor abonnementet opsiges stopper levering af fysisk avis og e-avis. Nytegnede kampagne-, måneds- og kvartalsabonnementer kan opsiges til udløbet af 1. periode.

1d: Fortrydelsesret
Jf. forbrugeraftaleloven har du som køber af et abonnement 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelsesfristen regnes fra det tidspunkt, hvor du modtager kvittering på køb, inkl. abonnementsbetingelser. Vil du gøre brug af din fortrydelsesret skal du give besked om det til vores Kundeservice (pkt. 4) inden udløbet af de 14 dage. Du kan også vælge at bruge fortrydelsesformularen, som findes på mf.dk. Hvis du vælger at gøre brug af din fortrydelsesret skal du være opmærksom på, at Morsø Folkeblad ikke tilbagebetaler abonnements­betaling for leverede aviser. Har du tegnet et abonnement på e-avisen gælder fortrydelses­retten ikke, idet du i bestillings­øjeblikket har frasagt dig dette (givet samtykke). Ved køb af månedsabonnement på e-avisen, refunderes betalingen ikke, ved opsigelse inden udløb af en måned.

1f: Kvittering
Når du tegner et abonnement på Morsø Folkeblad, får du umiddelbart efter dit køb, tilsendt en kvittering, enten på mail (e-avis og køb på web) eller et velkomstbrev med post (køb via telefon, mail, brev). Kvittering og velkomstbrev skal du gemme, så du har det når og hvis du får brug for det.

1g: Persondataloven
Oplysninger, som er indhentet om vores nuværende og tidligere abonnenter, behandles fortroligt og i overensstemmelse med god databehandlingsskik som anført i gældende lovgivning. De indhentede oplysninger benyttes i forbindelse med levering af vores produkter og kan eventuelt blive benyttet internt i forbindelse med forbedring af produkterne.

Den dataansvarlige er NORDJYSKE Medier A/S, og du er, som forbruger, altid berettiget til, at tage kontakt til den dataansvarlige for at få indsigt i og berigtige de registrerede oplysninger samt kræve disse slettet, hvis det ønskes. Kontakt i givet fald Kundeservice (pkt. 4). Se mere om indsamling af Cookies mv. på nordjyske.dk/hjaelp/privacy-policy

1h: Ophavsret
Alt indhold, både i den fysiske avis og i e-avisen, er ejet af Morsø Folkeblad og er dermed ophavsretsbeskyttet. Abonnementer på Morsø Folkeblad er personlige og må dermed kun bruges til personligt brug. Artikler, foto, evt. videoklip mv. må bruges til privat visning og læsning. Ønskes indhold brugt til kommercielt brug eller anden brug, kontakt da Morsø Folkeblad.

1i:  Ændringer
Morsø Folkeblad kan til enhver tid ændre i de gældende abonnements­betingelser. Såfremt der vil ske væsentlige ændringer, forpligter Morsø Folkeblad sig til, at give besked til abonnenter mindst en måned før ændringerne træder i kraft. 

1j: Betalingsbestemmelser
Vær opmærksom på, at der kan forekomme periodetilpasning af prisen, da abonnementer prisberegnes til den 1. i en måned. Ved tilgang før eller efter den 1. i måneden, udregnes abonnementsbeløbet efter en gennemsnitlig dagspris, der er beregnet på basis af 30 dage i en måned.

Der tillægges et faktureringsgebyr på hver betaling på 30 kr. Spar både tid og penge ved at tilmelde din betaling PBS (Betalings Service). Det kan du gøre via dit penge­institut.

Ved manglende betaling fremsendes en rykkerskrivelse pålagt et gebyr på 50 kr. Såfremt levering af avisen hindres af krig, borgerlige uroligheder eller anden force majeure samt af strejke eller lockout, vil beløbet for de manglende aviser blive fratrukket næste faktura. Gældende priser kan til enhver tid findes på mf.dk eller kan fås ved henvendelse til Kundeservice (pkt. 4).

1k: Betalingsservice
Du kan tilmelde dig Pengeinstitutternes Betalings Service (Nets) og dermed spare faktureringsgebyret på 30 kr. Hvis du, som tidligere abonnent, allerede er tilsluttet, fortsætter denne gratis service.

Du finder link til at tilmelde dig PBS-service på nordjyskemedier.dk, men du kan også tilmelde dig via dit pengeinstitut. 

1l: Kampagnebetingelser
Ved kampagnetilbud er tilbuddet kun gældende, hvis husstanden ikke har fået leveret avisen/e-avis inden for de sidste 6 måneder. Ved kampagneophør fortsætter abonnementet til normalpris.

1m: Klage og mangler
Eventuelle klager kan rettes til Kundeservice (pkt. 4) og vi henviser samtidig til Forbruger­klagenævnet. I forhold til mangler på produktet henviser vi til Købeloven.

 

Pkt. 2 – Print avis:

2a: Betalingsbestemmelser
Ud over betingelser nævnt i pkt. 1j, gælder også, at levering af aviser, der på grund af vejrforhold eller lignende leveres senere end normalt, ikke godtgøres. Midlertidig af­bestilling o.l. modtaget efter udsendelse af faktura, vil blive reguleret på næste faktura.

2c: Leveringsbetingelser
Morsø Folkeblad leveres til din bopæl mandag til fredag inden kl. 17.00 samt lørdag inden kl. 10.00, dog ikke i områder, hvor avisen omdeles af PostDanmark.

 

For at vi kan sikre korrekt levering bedes du meddele evt. ændringer til Kundeservice senest to hverdage før ændringen træder i kraft. Husk også at have tydeligt navn og husnummer på adressen.

Skulle avisleveringen, undtagelsesvis svigte, kan du kontakte vores Kundeservice (pkt. 4), der vil udbedre fejlen.

 

Pkt. 3 - E-avis:

3a: Adgang til e-avis/web
For at købe og bruge e-avisen på Morsø Folkeblad, skal du have adgang til internettet, da abonnementet benyttes online. Vores e-avis understøttes af fleste browsere og styresystemer. Vi gør opmærksom på, manglende adgang, som skyldes udfald i internetudbyder (nedetider), som skyldes eksterne leverandører, og ligger uden for Morsø Folkeblads skyldsområde, ikke godtgøres på abonnementet. Abonnenter, som har fået en væsentlig forringelse i forhold til nedetider, kan i enkelte tilfælde få forlænget adgangen som kompensation for det tabte. 

3b: Adgang til e-avis/smartphone/tablet
Læsning af vores e-avis kræver mindst iOS 5.0 for Apple-produkter og skal understøtte mindst Android version 4.1.2.

3c: E-avisabonnement
E-avisabonnementet er personligt og kan ikke overflyttes til andre eller standses i abonnementsperioden. Man har adgang fra tre devices, f.eks. pc, tablet eller smart­phone, pr. abonnementsnummer pr. døgn. Der ydes ikke kompensation ved manglende levering/tilgang eller forsinkelse af e-avisen. Alle priser på e-avisen er inkl. moms. Gældende priser kan du til en hver tid finde på mf.dk. Morsø Folkeblad forbeholder sig retten til – løbende – at ændre produktet, herunder vilkår og retningslinjer. Overtrædelse af retningslinjer eller misbrug medfører øjeblikkelig lukning af abonnementet og Morsø Folkeblad forbeholder sig ret til at følge op på overtrædelsen.                         

3d: Betaling med kreditkort online
Bestiller du et digitalt abonnement (e-avis online) skal du betale med kreditkort. Du giver hermed tilladelse til, at betaling for nye abonnementsperioder automatisk trækkes fra det betalingskort, som du har oplyst ved oprettelsen af dit abonnement.

Betalingen bliver trukket i begyndelsen af en ny abonnementsperiode. På denne måde slipper du for at, indtaste dine kort­oplysninger igen. Tilmelding og brug af ordningen er i sig selv omkostningsfri, Morsø Folkeblad betaler transaktionsgebyret.

Ønsker du ikke at benytte fortløbende betaling via kreditkort, kan du i stedet betale via giro eller PBS. For at ændre betalingsform skal du henvende dig til Kundeservice (pkt. 4).

Du er ansvarlig for, at de oplyste konto­oplysninger er valide ved påbegyndelsen af en ny abonnementsperiode. Såfremt de angivne oplysninger ikke er det, som følge af, at betalingskortet er udløbet eller spærret, vil du blive informeret om den manglende betaling. Du vil herefter kunne tilmelde dig betaling via et andet betalingskort. Din adgang til produktet vil blive spærret, såfremt vi ikke kan trække betalingen på det oplyste betalingskort.

Når du anvender kreditkort, som betaling, vil du modtage en kvittering på den mailadresse, der bliver tilknyttet abonnementet.

3e: Brugers ansvar og forpligtelser
Brugernavn og password er personligt, uanset om man er privatkunde eller erhvervskunde og må ikke deles med andre eller distribueres til andre. Derfor, hvis man ønsker flere brugere, skal der oprettes et abonnement til hver bruger. Som bruger af abonnementsbetaling er du ansvarlig for, at verificere ydelserne og beløbet, der vil blive trukket, inden du gennemfører trans­aktionen. Disse beløb vil altid fremgå af betalingssiden.

Pkt. 4 - Fællesabonnement

En fuldt betalende abonnent kan tegne et fællesabonnement med en ny abonnent - således opnår de begge en rabat på deres abonnement. Den nye abonnent må ikke have været abonnent på Morsø Folkeblad indenfor de sidste 6 måneder.

Som fællesabonnenter modtager begge avisvenner deres egen avis eller e-avis.

Printavis kan du tegne i Morsø Folkeblads udgivelses område og e-avis kan tegnes i Danmark.

Begge abonnenter skal have et årsabonnement, og der kræves PBS tilmelding.

Det er kun muligt at have en avis-ven.

De første 3 måneder får begge avisvenner 50% i rabat. Efter de første 3 måneder fortsætter begge avisvenner med 25% i rabat. Rabatten er altid af gælden abonnementspris på et årsabonnement. 

Fællesabonnementer kan ikke kombineres med andre tilbud og er kun gældende for privatkunder.

Opsigelse følger de normale betingelser for opsigelse og kan ske ved kontakt til kundeservice på telefon: 9935 3434

Opsiger den ene avis-ven sit abonnement vil den tilbageværende avis-ven miste sin rabat gældende fra den dage opsigelsen træder i kræft.

Ud over ovenstående vilkår, følges de normale abonnementsbetingelser for Morsø Folkeblad.

Pkt. 5 - Kundeservice, kontakt­oplysninger og support
Morsø Folkeblad, både trykt avis og e-avis, udgives af NORDJYSKE Medier A/S, Langagervej 1, 9220 Aalborg Øst, telefon 9935 3535, cvr. 18096641.

Har du brug for, at kontakte Kundeservice, er der åbent på telefon 9935 3434 mandag–torsdag kl. 7-16.30, fredag kl. 7-15.30, lørdag, søndag og helligdage kl. 8–10.30. Du er også velkommen til at sende en mail på abon@nordjyske.dk